Povratak na proizvode

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja internetske trgovine „eTrgovinca“

 1. UVOD

Opći uvjeti poslovanja internetske trgovine „eTrgovinca“ (dalje u tekstu: Pravila i uvjeti poslovanja) sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (ZVPot), Zakon o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1), Zakon o elektroničkim komunikacijama (ZEKom-1) i Zakona o elektroničkom poslovanju na tržištu (ZEPT), na temelju preporuka Gospodarske komore Slovenije i međunarodnih kodeksa za internetsko i elektroničko poslovanje.

Opći uvjeti poslovanja reguliraju način rada internetske trgovine [www.etrgovinca.hr] (dalje u tekstu “internetska trgovina”) kojom upravlja [MS UP d.o.o., Pod Pogovco 3, 4294 Križe, tel.: 01 777 60 57, [email protected], matični broj: 8866627000, porezni broj: SI93087152] (dalje u tekstu: “trgovac”), pravima i obvezama ponuditelja i posjetitelja (dalje u tekstu: »korisnik«) internetske trgovine te korisnika koji izvrše kupnju putem internetske trgovine (dalje u tekstu: “kupac”). Korisnik i kupac razlikuju se po tome što kupac s trgovcem sklapa kupoprodajni ugovor, a korisnik to ne čini. Kupac je ujedno i korisnik, a korisnik nije nužno kupac.

Opći uvjeti definiraju rad internetske trgovine, prava i obveze korisnika, kupaca i internetske trgovine te reguliraju poslovni odnos između trgovca i kupca.

Kupca obvezuju Opći uvjeti poslovanja koji vrijede u trenutku kupnje (slanja internetske narudžbe). Kupac je prilikom slanja narudžbe svaki put posebno upozoren na Opće uvjete poslovanja i slanjem narudžbe potvrđuje svoju upoznatost s njima. Kupnja u internetskoj trgovini moguća je i bez prethodne registracije.

Roba koju prodaje internetska trgovina pojedinačni su proizvodi, predmeti i usluge. U nastavku se na sve gore navedeno odnosi naziv roba.

 1. DOSTUPNOST INFORMACIJA

Trgovac se obvezuje da će u svakom trenutku biti na raspolaganju korisniku i kupcu:

– informacije o identitetu trgovca (ime i sjedište trgovca i upravitelja internetske trgovine, porezni i matični broj trgovca i upravitelja internetske trgovine);

– informacije o podacima za kontakt koje korisniku i kupcu omogućuju brzu i učinkovitu komunikacijo s trgovcem (e-adresa i telefon trgovca);

– informacije o bitnim karakteristikama robe internetske trgovine, uključujući poslijeprodajne usluge i jamstva;

– informacije o dostupnosti robe internetske trgovine koje bi trebale biti dostupne u razumnom roku;

– informacije o dostupnosti i vremenu isporuke robe, o čemu se korisnik ili kupac svaki put obavještava e-poštom;

– informacije o uvjetima dostave robe ili izvršenju usluge internetske trgovine, i to barem o mogućim načinima, mjestima i rokovima dostave robe i usluga;

– informacije o svim cijenama robe, jasno i nedvosmisleno utvrđene prikazom strukture cijena pri čemu se cijena robe sastoji od neto cijene robe, mogućih poreza, troškova dostave i ostalih davanja;

– informacije o mogućim načinima plaćanja;

– informacije o vremenskoj valjanosti ponude iz internetske trgovine;

– informacije o rokovima u kojima je još uvijek moguće odustati od ugovora i uvjetima za odustajanje i svim troškovima koji zbog toga nastanu trgovcu i/ili kupcu;

– informacije o mogućnosti povrata robe ili otkazivanja usluge internetske trgovine i o troškovima takva povrata ili otkazivanja koji zbog toga nastanu trgovcu i/ili kupcu;

– informacije o postupku pritužbe kupca i informacije o kontaktnoj osobi trgovca za kontakte s kupcima.

 1. PODACI O UPISU U REGISTAR

Naziv društva: MS UP d.o.o.

Sjedište: Pod Pogovco 3, 4294 Križe

Matični broj: 8866627000

Porezni broj: SI93087152

Porezni obveznik: DA

Upis u tijelu za registraciju: 6. 5. 2021

SKD: G47.910 – Trgovina na malo putem pošte ili interneta

4. RAZLIKA IZMEĐU POTROŠAČA I SUBJEKATA KOJI SE BAVE DOHODOVNOM DJELATNOŠĆU

Korisnici i kupci internetske trgovine mogu biti fizičke ili pravne osobe. Internetska trgovina i fizičke osobe reguliraju međusobne obveze ovim Pravilima i uvjetima poslovanja. Internetska trgovina i pravna ili fizička osoba koja obavlja dohodovnu djelatnost međusobne obveze reguliraju ugovorom, gdje definiraju opće i posebne uvjete suradnje. Kada narudžbu izvršava pravna ili fizička osoba koja obavlja dohodovnu djelatnost, bez obzira na njezin pravno-organizacijski oblik ili vlasničku ulogu, na nju se primjenjuju odredbe Zakona o zaštiti potrošača samo u slučajevima kada je to posebno navedeno u Zakonu.

Kupnja u internetskoj trgovini za fizičke osobe moguća je svakom kupnjom bez registracije. Klikom na „Dodaj u košaricu“ korisnik i kupac koji je fizička osoba potvrđuje i jamči da je stariji od 18 godina i da nije lišen poslovne sposobnosti.

Kupnja u internetskoj trgovini za subjekte koji se bave dohodovnom djelatnošću moguća je kada se trgovac i kupac dogovore o kupnji ugovorom u kojem ponajprije definiraju opće i posebne uvjete poslovanja, ali ne isključivo, s obzirom na:

 • načina plaćanja
  • pouzećem (primjenjuju se zakonska ograničenja plaćanja gotovinom),
  • uplatom na račun prodavatelja prema ponudi ili predračunu,
  • odgođenim plaćanjem za pravne osobe s odgovarajućim bonitetom;
 • odustaje od ugovora
 • povrat proizvoda.
 1. DOSTUPNOST ROBE I USLUGA

Kupnja u internetskoj trgovini provodi se na slovenskom jeziku 24 sata dnevno i 7 dana u tjednu. Korisnik odabire i naručuje robu s popisa robe u internetskoj trgovini. Zbog prirode internetskog poslovanja, ponuda i dostupnost robe u internetskoj trgovini često i brzo mijenjaju se i ažuriraju, zato se mogu pojaviti i pogreške. Za robu koja se nudi u internetskoj trgovini navedene su zalihe. Unatoč redovitom ažuriranju stanja zaliha, trgovac ne isključuje mogućnost pogrešaka. Trgovac ne odgovara za štetu nastalu zbog takvih pogrešaka. Kako bi se takve pogreške što prije ispravile, trgovac moli da ga korisnika o njima obavijesti putem e-pošte ili telefonskog broja objavljenog na internetskoj stranici. Unatoč redovitim ažuriranjima zaliha, trgovac ne isključuje mogućnost da zalihe u razdobljima između pojedinih ažuriranja dionica nisu iste kao stvarne. Kako bi što brže ažurirao stanje zaliha, trgovac traži od korisnika da ga o njima obavijesti putem e-pošte ili telefonskog broja objavljenog na web mjestu.

 1. CIJENE ROBE I USLUGA

Cijene u internetskoj trgovini predstavljene su kao internetske cijene. Internetska cijena je cijena koja se odnosi na kupnje putem internetu okviru ponuđenih mogućnosti plaćanja. Sve cijene u internetskoj trgovini izražene su u eurima (EUR) i uključuju porez na dodanu vrijednost, osim za robu kod koje je izričito drugačije navedeno. Isto tako prije kupnje korisniku i kupcu na raspolaganju je struktura internetske cijene koja objašnjava od kojih se stavki sastoji internetska cijena. Internetska cijena sastoji se od neto cijene robe, poreza, troškova dostave i svih ostalih davanja. Troškovi dostave i svi ostali troškovi navode se pri izračunu vrijednosti narudžbe prije elektroničke potvrde narudžbe i dalje na računu. Internetske cijene vrijede u trenutku slanja narudžbe i nemaju unaprijed zadanu valjanost, stoga vrijede do svakodobne promjene. Posebne cijene u internetskoj trgovini su označene. Internetske cijene također formiraju se i na temelju akcijskih i promotivnih cijena. Akcijska cijena snižena je redovita internetska cijena po kojoj se predstavljena roba prodaje na određeno ili neodređeno vrijeme. Akcijska cijena je i tzv. jackpot-cijena, koja kupcu robe ili usluga na internetskoj stranici u prva dva sata nakon uspješne kupnje robe ili usluga po internetskoj cijeni omogućuje kupnju druge odbrane robe ili usluge po akcijskoj »jackpot cijeni« koja iznosi 9,99 EUR. Ponuda robe i usluga dostupna po “jackpot cijeni” mijenja se, promjene su u domeni internetske trgovine “eTrgovinaca”. Otkazivanje narudžbe originalne robe i usluga, tako da bi kupac izvršio samo kupnju robe i usluga po “jackpot cijeni” nije moguće, nužan uvjet za kupnju robe i usluga po “jackpot cijeni” je prvotna kupnja robe i usluga po redovnoj internetskoj cijeni. Ta (prvotna) kupnja pruža korisniku/kupcu daljnju opciju i pogodnost da u košaricu osim osnovne narudžbe ili kupnje doda dodatnu robu ili usluge po akcijskoj »jackpot cijeni«. Internetske cijene robe u internetskoj trgovini mogu se promijeniti. Unatoč naporima da se daju ažurni i točni podaci, internetski podaci o cijenama mogu biti netočni. Kako bi se takve pogreške što prije ispravile, trgovac moli da ga korisnik ili kupac o njima obavijeste putem e-pošte ili telefonskog broja objavljenog na internetskoj stranici. U slučaju da se internetska cijena tijekom obrade narudžbe promijeni (od trenutka slanja narudžbe do potvrde narudžbe), trgovac će a) kupcu to javiti i obavijestiti ga o novim internetskim cijenama, a kupac u takvu slučaju ima mogućnost promijeniti narudžbu ili je djelomično ili u potpunosti otkazati ili potvrditi narudžbu po novim cijenama i b) kupcu omogućiti da odustane od kupnje i istovremeno mu ponuditi rješenje koje će biti na obostranu korist i zadovoljstvo.

 1. NAČINI PLAĆANJA

Trgovac omogućuje sljedeće načine plaćanja robe i usluga iz internetske trgovine:

 • platnom ili kreditnom karticom MasterCard, Visa/Visa Electron,
 • uplatom na račun trgovca prema ponudi ili predračunu,
 • pouzećem.

U slučaju plaćanja debitnom ili kreditnom karticom, primjenjuju se i sljedeći uvjeti:

 • platitelj i vlasnik debitne ili kreditne kartice mora biti ista osoba,

• nakon potvrde primitka narudžbe nije moguće promijeniti sadržaj narudžbe ili konačni iznos narudžbe, osim u iznimnim slučajevima prema dogovoru s trgovcem.

U slučaju pouzeća kupac snosi troškove u iznosu koji mu je trgovac prikazao prije narudžbe.

U trenutku kupnje trgovac kupcu izdaje račun na trajnom mediju.

 1. GARANCIJA

Roba ima garanciju ako je navedeno na garancijskom listu ili na računu, gdje je navedeno i razdoblje trajanja garancije. Garancija je valjana uz poštovanje uputa na garancijskom listu te predočenje računa. Informacija o garanciji navedena je i na strani s predstavljanjem robe. Ako informacije o garanciji nema, proizvod nema garanciju ili podatak trenutačno nije poznat. U tom slučaju kupac ili korisnik može se obratiti trgovcu koji će mu pružiti ažurne informacije o postojanju i uvjetima jamstva.

 1. PREUZIMANJE ARTIKALA VRAĆENIH IZ OBRADE

Kupac je obvezan preuzeti robu isporučenu trgovcu radi garancije ili druge obrade nakon završetka obrade. Roba će se vratiti kupcu na adresu za dostavu. Trgovac kupcu šalje obavijest o povratku robe iz obrade i poziva ga da preuzme robu. Kupac je dužan preuzeti robu u roku od 14 dana od dana obavijesti.

Ako kupac ne preuzme robu u navedenom roku, artikl se predaje trgovcu na čuvanje. Trgovac čuva predmet u svojem skladištu do 6 mjeseci od datuma obavijesti. Za to razdoblje trgovac ima pravo na naknadu svih troškova skladištenja i pravo na naknadu svih troškova potrebnih za održavanje robe.

Nakon 6 mjeseci od datuma obavijesti trgovac može prodati robu putem svoje internetske trgovine i prenijeti iznos kupoprodajne cijene nakon odbitka troškova prodaje i ostalih troškova kupcu. U slučaju da je vrijednost robe beznačajna, tj. kada internetska cijena ne premašuje 22 eura s PDV-om, trgovac je može donirati u dobrotvorne svrhe i u tom slučaju kupac nije obvezan ni na kakav povrat. Petnaest dana prije isteka šestomjesečnog razdoblja čuvanja trgovac obavještava kupca o namjeravanoj prodaji ili poklonu robe, a nakon prodaje i o postignutoj cijeni i iznosu troškova te uplati preostale nabavne cijene na transakcijski račun kupca.

 1. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Trgovac nije odgovoran za posljedice uporabe robe kupljene u internetskoj trgovini koje su posljedica uporabe koja nije u skladu s uputama za uporabu te robe. Trgovac nije odgovoran za smetnje tijekom pružanja usluge koje su rezultat ponašanja kupca ili pružatelja infrastrukture kojom se koristi usluga internetske trgovine. Trgovac posluje u skladu s važećim zakonom i u svakom trenutku brine se o kupcima. U mogućim sporovima zalaže se za sporazumno rješenje. Sve moguće prigovore kupac može uputiti na objavljene kontakte. Trgovac u svakom trenutku nastoji pružiti odgovarajući slikovni materijal, opise i upute za proizvode. Fotografije proizvoda u internetskoj trgovini fotografije su fotografije istih, koje se prodaju kupcu. Trgovac robu nabavlja od različitih dobavljača, zato se mogu dogoditi manja odstupanja u pakiranju ili izgledu proizvoda. Ta odstupanja ni na koji način ne utječu na kvalitetu ili funkcionalnost proizvoda. Kupci mogu upozoriti trgovca u bilo kojem trenutku moguće greške. Prije upotrebe kupac mora pročitati i slijediti upute isporučene uz određenu robu. Prije uporabe svaki se predmet mora na siguran način isprobati. Ako kupac nije potpuno siguran kako isprobati proizvod, savjetujemo mu da ne upotrebljava proizvod, da obavijesti trgovca o problemu ili ga vrati. Trgovac i / ili osoba za koju je trgovac odgovoran odgovoran je za bilo kakvu štetu nastalu bilo kojim od njih namjerno ili iz nehaja, kao i za bilo kakve jamstvene zahtjeve koji proizlaze iz materijalnih nedostataka, pravnih pogrešaka ili jamstva (ako je predviđeno). ), ali ne preuzima odgovornost za izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi iz uporabe proizvoda izvan gore navedenih obveza, bez obzira je li kupac pravilno koristio proizvod ili treća osoba. Ovo izuzeće na snazi ​​je u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom. U slučaju zahtjeva za naknadu štete podnesenog trgovcu trgovac ograničava svoju odgovornost za štetu na trostruku prodajnu vrijednost robe, osim ako bi takvo ograničenje bilo u očitom nerazmjeru s nanesenom štetom. 

11. KOLAČIĆI

Kolačić je kratki tekst koji internetska stranica šalje pregledniku prilikom posjeta internetskoj stranici na kojem internetska trgovina posluje. Uz pomoć kolačića internetska stranica prepoznaje i pamti podatke o posjetu stranici te posjetitelju omogućuje pristupačniju i jednostavniju internetsku uslugu. Uz pomoć kolačića trgovac prilagođava sadržaje na internetskoj stranici, pamti preferencije posjetitelja i bilježi posjete internetskoj stranici odnosno internetskoj trgovini. Pregledavanje internetske trgovine s kolačićima je ugodnije, brže i učinkovitije. Na početku posjeta internetskoj stranici odnosno trgovini svaki posjetitelj dobiva kolačić za identifikaciju i praćenje košarice za kupnju. Na računalo posjetitelja internetska trgovina može pohraniti i druge kolačiće koji su namijenjeni informiranju o radu te promocijama i događajima koji se održavaju u internetskoj trgovini. Svi se kolačići nalaze na https://etrgovinca.hr/piskotki/.

12. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I SIGURNOST

Trgovac se obvezuje da će prikupljene podatke korisnika i kupaca obrađivati ​​isključivo za potrebe poslovanja internetske trgovine i neće ih prenositi ​​trećim stranama, osim u slučajevima kada postoji pravna osnova za takvo ponašanje, na primjer kod sumnje na internetsku prijevaru. Svaki korisnik i kupac na internetskoj stranici izričitom privolom omogućuje pohranu i obradu osobnih podataka u svrhu izvršavanja narudžbe i komunikacije u vezi s narudžbom.

Ako je korisnik dao izričito dopuštenje za obradu podataka u svrhu izravnog marketinga i proučavanja kupovnih navika, ti se podaci mogu upotrebljavati i u te svrhe.

Trgovac čuva IP adrese svih posjetitelja internetske trgovine određeno vrijeme od dvije godine, a za registrirane korisnike sve obvezne podatke i podatke po izboru koje su oni unijeli tijekom registracije. Uz to, trgovac zadržava i:

 • adrese za dostavu robe i usluga
 • e-adrese kupaca
 • državu prebivališta registriranog korisnika
 • vrijeme i datum registracije i
 • arhivu komunikacije između trgovca i registriranog korisnika.

Dostavnoj službi šaljemo isključivo podatke nužne za dostavu, kao što su:

 • ime i prezime kupca
 • adresa za dostavu kupca i
 • telefonski broj za kontakt.

Za zaštitu osobnih podataka odgovoran je i korisnik ili kupac. Trgovac može upotrebljavati podatke u anonimiziranom i objedinjenom obliku u svrhu statističke analize i optimizacije internetske trgovine. Trgovac ima uspostavljen sustav informacijske sigurnosti koji uključuje tehničke, proceduralne i organizacijske mjere.

Trgovac internetske trgovine ne prihvaća narudžbe od nekoga za koga zna ili sumnja da je dijete bez izričitog dopuštenja roditelja ili skrbnika. Trgovac u internetskoj trgovini ne nudi besplatan pristup robi koja je štetna za djecu. Trgovac neće bez izričitog dopuštenja roditelja ili skrbnika prihvatiti nikakve osobne podatke koji se odnose na ​​djecu, niti će podatke dobivene od djece dati trećim stranama osim roditeljima ili skrbnicima. Svaka komunikacija usmjerena na djecu bit će primjerena dobi i neće iskorištavati dječje povjerenje, nedostatak iskustva ili osjećaj lojalnosti.

Sve ostale informacije o zaštiti osobnih podataka mogu se naći u dokumentu objavljenom na internetskoj stranici »eTrgovince« pod naslovom Politika privatnosti.

13. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Kupoprodajni ugovor između trgovca i kupca u internetskoj trgovini sklopljen je u trenutku kada trgovac kupcu pošalje e-mail o statusu njegove narudžbe s naslovom: Potvrda primitka narudžbe. Od ovog trenutka sve cijene i ostali uvjeti su fiksni i vrijede za trgovca i kupca. Ta e-poruka nije potvrda da je roba na zalihi ili da se počela vršiti otprema robe, nego samo obavijest kupcu da je trgovac primio narudžbu i da je započeo postupak provjere dostupnosti robe. Kupac je osoba koja ima podatke kako je navedeno prilikom slanja narudžbe. Kasnija promjena podataka o kupcu nije moguće. Kupoprodajni ugovor (tj. prva elektronička poruka o statusu narudžbe) u elektroničkom obliku spremljen je na poslužitelju trgovca, a kupcu koji je registrirani korisnik dostupan je u svakom trenutku u njegovu korisničkom profilu (MOJ RAČUN).

Nakon provjere dostupnosti, trgovac kupcu šalje potvrdu narudžbe s poveznicom u e-mailu s podacima o roku i isporuci. Trgovac u dogovorenom roku naručene proizvode pripremi, pošalje i o tome e-poštom obavijesti kupca. U e-pošti prodavač također obavještava kupca o politici povrata proizvoda i obavještava ga o osobama za kontakt u slučaju prigovora ili kašnjenja u isporuci.

Nakon isporuke naručenih artikala trgovac kupcu pošalje i račun, i to u pdf formatu na e-adresu kupca ili je ispisan račun isporučen priložen artiklima. U slučaju osobnog preuzimanja na mjestu preuzimanja kupac dobiva isprintan račun za kupljene artikle prilikom preuzimanja. Na računu su raščlanjeni cijena i svi troškovi u vezi s kupnjom te obavijest o pravu odustajanja od ugovora.

Kupac je dužan provjeriti točnost podataka prije slanja narudžbe. Naknadne prigovore u vezi s ispravnošću izdanih računa ne uzimamo u obzir.

Ako iznos kupnje za izvršenu narudžbu od strane kupca nije položen na račun trgovca u roku od 7 radnih dana (bankovni prijenos), smatra se da je narudžba od strane prodavatelja opozvana, a ugovor o kupnji putem internetske trgovine raskinut.

14. POSTUPAK KUPNJE

Korisnik odabire robu i usluge i stavlja ih u košaricu. Jednom odabran, može pregledati košaricu prije narudžbe i promijeniti količinu robe i usluga u košarici ili pojedinu robu ili uslugu ukloniti iz košarice. Korisnik odabere način plaćanja i adresu za dostavu i pošalje narudžbu. Tijekom postupka kupnje korisnik ima mogućnost povjeriti i druge podatke za kontakt osim adrese e-pošte internetskoj trgovini eTrgovinca, ako želi biti informiran o daljnjim kampanjama, promocijama, anketama i događanjima u organizaciji internetske trgovine eTrgovinca , naime putem tekstualnih poruka i / ili korisnikova viber računa. U skladu s dokumentom o zaštiti i obradi osobnih podataka, internetska trgovina eTrgovinca osigurava najveću brigu u upravljanju i pohrani osobnih podataka korisnika. Više informacija o svrsi prikupljanja osobnih podataka može se pronaći u dokumentu o zaštiti i obradi osobnih podataka internetske trgovine “eTrgovinca”.

Nakon slanja narudžbe, korisnik e-poštom dobiva obavijest da je narudžba prihvaćena u informacijski sustav trgovca. Status takve narudžbe je „narudžba prihvaćena“ ili „predbilježba“ i ne obvezuje trgovca da osigura naručene proizvode sve dok trgovac takvu narudžbu ne potvrdi. Korisnik može otkazati narudžbu u roku od dva sata od potvrde prihvaćanja narudžbe. Ako korisnik narudžbu ne otkaže, narudžba ide u daljnju obradu. Trgovac pregleda narudžbu, provjeri dostupnost naručenih proizvoda i potvrdi narudžbu ili je s razlogom odbije. Kako bi provjerio podatke ili osigurao točnost isporuke, trgovac može nazvati kupca na njegov kontaktni telefon ili mu se obratiti e-poštom. Kad je riječ o robi koju trgovac nema na zalihi, ovisi isključivo o isporuci od strane dobavljača i vremenu u kojem pojedini dobavljač može dostaviti proizvod trgovcu. Trgovac e-poštom obavještava kupca o isporuci robe. Ako je rok isporuke predug, a kupac ne želi čekati, kupac može obavijestiti trgovca. Tu robu će ukloniti iz narudžbe i vratiti kupcu iznos moguće uplate, a ostale proizvode iz narudžbe kupac će po izboru kupca isporučiti ili otkazati.

Ugovor o kupnji naručenih proizvoda između kupca i prodavatelja neopozivo je sklopljen potvrdom o primitku narudžbe od strane trgovca, odnosno kada trgovac kupcu pošalje e-mail o statusu njegove narudžbe koji sadrži potvrdu o primitku narudžbe.

Za narudžbe koje odstupaju od prosječnih narudžbi trgovca ili trgovac sumnja da postoji sumnja na zlouporabu, trgovac zadržava pravo kontaktiranja potencijalnog kupca i provjere narudžbe prije sklapanja ugovora te po potrebi zahtijevati drugi način plaćanja iz izbora predviđenih načina plaćanja ili narudžbu odbiti u cijelosti ili djelomično.

Trgovac ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koja bi nastala zbog duljih rokova isporuke ili nedostupnosti robe koju trgovac nema na zalihi u vlastitom skladištu.

15. DOSTAVA

Trgovac se obvezuje da će svaka narudžba biti obrađena u roku od 2 radna dana od izvršene uplate. U slučaju da to zbog bilo kojeg razloga nije moguće, trgovac će o tome obavijestiti kupca.

Trgovac robu priprema, šalje na adresu za isporuku koju je kupac odabrao i o tome ga obavještava e-poštom. Također upućuje kupca o postupcima u vezi s povratom, kašnjenjem isporuke i prigovorima.

Tvrtka dopušta dostavu samo poštom (HR pošta).

Nakon pripreme robe, trgovac je šalje poštom za dostavu. Dostavljena roba može kasniti do roka koji je odabrao kupac, jer se o isporuci brine vanjski partner. U slučaju neispravnog vremena isporuke kupac može uputiti prigovor pošti (HR pošta).

Kupac ili adresat obvezan je provjeriti količinu i kvalitetu robe nakon primitka. Kupac ili primatelj izričito se obvezuje zbog kasnije isporuke robe ili drugačijeg načina isporuke robe odreći se drugih načina povrata nastalih troškova, plaćene kupoprodajne cijene i plaćenih troškova dostave robe, kao što su na primjer zahtjevi za naknadu štete u obliku građanskih tužbi i slično, ali zadržava sva ostala minimalna prava u skladu s odredbama članaka 23. i 24. Zakona o zaštiti potrošača.

16. PRAVO KUPCA NA ODUSTAJANJE OD UGOVORA

Kupac ima pravo obavijestiti trgovca na e-adresu [email protected] u roku od 15 dana od dana primitka naručene robe koju povlači iz kupoprodajnog ugovora, a da ne mora navesti razlog takve odluke . Danom i vremenom primitka poruke na gore spomenutu adresu e-pošte o odustajanju od ugovora smatraju se vremenom odustajanja od ugovora. Datum povrata robe je dan kada je roba poslana trgovcu. Roba se mora vratiti trgovcu najkasnije 14 dana nakon podnošenja obavijesti o odustajanju od kupnje. Povrat kupljene robe trgovcu u roku za odustajanje od kupoprodajnog ugovora smatra se obaviješću o odustajanju. Jedini trošak koji snosi kupac zbog odustajanja od kupoprodajnog ugovora je trošak vraćanja robe trgovcu. To je jedini trošak koji snosi kupac zbog odustajanja od kupoprodajnog ugovora i izračunava se prema cjeniku dostavne službe i ovisi o vrsti pošiljke.

Za odustanak od ugovora potrebno je podnijeti zahtjev na online poveznici te isprintati dokument i priložiti ga uz pošiljku:
Online link za podnošenje zahtjeva: https://msup.si/returns/?lang=hr

Potrošač vraća robu na adresu:

MS UP d.o.o.
Poštanska 25
10410 Velika Gorica

Roba koju kupac vraća mora biti neoštećena i u istoj količini kao u trenutku kada je kupac primio robu, osim ako je roba uništena, oštećena, izgubljena ili se količina robe smanjila bez odgovornosti kupca.

U slučaju da kupac koristi između prihvata i povrata robe zbog odustajanja od ugovora, trgovac ima pravo podnijeti zahtjev za potraživanje od kupca radi povrata smanjene vrijednosti robe zbog kupčeve uporabe. Kupac nema pravo na vraćanje robe koja nije pogodna za povratak iz zdravstvenih ili higijenskih razloga ili je zapečaćena, a kupac je otvorio pečat nakon primitka proizvoda.

Kupac je odgovoran za smanjenje vrijednosti robe ako je do smanjenja vrijednosti došlo zbog ponašanja koje nije nužno neophodno za utvrđivanje prirode, svojstava i performansi proizvoda.

Primljene uplate bit će vraćene u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka vraćene robe. Kako bi se osigurala sljedivost, točnost i pravovremenost povrata sredstava, povrat sredstava kupcu se vrši isključivo virmanom na njegov transakcijski račun . Pravo na povrat novca u slučaju jamstvenih prava i materijalnih nedostataka pobliže je uređeno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Roba koja je pokvarljiva ili brzo ističe ne smije se vratiti.

Ako je kupac naručio pogrešnu robu i želi je zamijeniti, sam pokriva troškove poštarine (nove ili zamijenjene robe).

17. STVARNA GREŠKA

Pogreška je stvarna kada:

 • roba nema svojstva potrebna za njezinu normalnu uporabu ili za promet;
 • roba nema svojstva potrebna za specifičnu uporabu za koju je kupac kupuje, a koja je trgovcu poznata ili mu je trebala biti poznata;
 • roba nema svojstva i kvalitete koje su izričito ili prešutno dogovorene ili propisane;
 • prodavatelj je isporučio robu koja se ne podudara s uzorkom ili modelom, osim ako je uzorak ili model prikazan samo u svrhu obavijesti.

Adekvatnost robe provjerava se usporedbom s drugom, besprijekornom robom iste vrste kao i s izjavama proizvođača ili oznakama na samoj robi. Kupac mora obavijestiti trgovca o mogućoj stvarnoj greški zajedno s njezinim detaljnim opisom u zakonskom roku i ujedno omogućiti trgovcu pregled robe. Pravo na utvrđivanje materijalnog nedostatka na robi detaljnije reguliraju odredbe Zakona o zaštiti potrošača.

Potrošač koji je ispravno obavijestio prodavatelja o grešci ima pravo zahtijevati od prodavatelja:

 • otkloni grešku na robi ili vrati dio plaćenog iznosa proporcionalno grešci

ili

 • da robu s greškom zamijeni novom besprijekornom robom ili
 • da vrati plaćeni iznos.

Adekvatnost robe za normalnu uporabu procjenjuje se s obzirom na uobičajenu robu iste vrste i uzimajući u obzir bilo koju izjavu prodavatelja koju je dao prodavatelj ili proizvođač, osobito oglašavanjem, prezentacijom robe ili navodima na samoj robi.

Na odgovornost za stvarne greške primjenjuju se odredbe Obligacijskog zakonika i Zakona o zaštiti potrošača.

Kontakt za prijavu stvarne greške: [email protected]

18. IZRAVNA KOMUNIKACIJA

Ako korisnik ili kupac žele izravno komunicirati s trgovcem, mogu nazvati NA telefonski broj +386 40 474 895. Za pomoć i dodatne informacije korisniku ili kupcu dostupna je i adresa e-pošte [email protected].

Trgovac će s korisnikom ili kupcem stupiti u kontakt putem e-pošte u obliku informativne e-pošte ako je korisnik ili kupac dao svoju izričitu privolu za to. Takve će poruke biti jasno i nedvosmisleno označene kao informativne poruke i njihov sadržaj neće poticati kupnju. Pošiljatelj informativnih elektroničkih poruka bit će jasno vidljiv, osim toga, korisnik ili kupac uvijek će imati mogućnost odjave od primanja takvih poruka. Odjavu korisnika ili kupca iz primanja reklamnih poruka trgovac će trajno poštovati.

Uz navedeno, trgovac omogućuje korisnicima izravnu komunikaciju putem SMS-a i poruka na Viber platformi. Prikupljanje ovih osobnih podataka strogo je uvjetovano izričitim pristankom korisnika / kupca za prikupljanje i obradu takvih osobnih podataka. Ako korisnik / kupac da takav pristanak, “eTrgovinca” može poslane osobne podatke (uključujući povijest kupnji i postavke korisnika / kupca) koristiti za personaliziranu komunikaciju putem SMS poruka, telefonskih poziva, tiskanih kataloga i / ili e-pošte u vezi s proizvodi, posebne ponude, istraživanja, promocije, događaji i druga komunikacija. Korisnik / kupac može povući svoj pristanak za primanje e-pošte u bilo kojem trenutku klikom na vezu za odjavu u svakoj poruci.

19. OCJENE, MIŠLJENJA I PREPORUKE KORISNIKA

Ocjene, mišljenja i preporuke korisnika i kupaca (u nastavku mišljenja) te recenzije robe jedan su od najvažnijih sadržaja internetske trgovine koji su namijenjeni boljem informiranju skupine korisnika i kupaca. Trgovac dopušta objavljivanje mišljenja samo registriranim korisnicima internetske trgovine. Slanjem mišljenja korisnik ili kupac izričito se slaže s uvjetima uporabe njegova mišljenja i dopušta trgovcu objavu dijela ili cijelog teksta u svim elektroničkim i drugim medijima.

Trgovac zadržava diskrecijsko pravo pregleda i objave mišljenja. Trgovac ne dopušta objavljivanje mišljenja koja su na bilo koji način uvredljiva, diskriminirajuća, rasistička, seksistička, obmanjujuća ili na neki drugi način neprimjerena i ne predstavljaju informacije o proizvodima ili uslugama internetske trgovine koje bi bile korisne za korisnike i kupce.

20. PRITUŽBE I SPOROVI

Trgovac poštuje prava potrošača i posluje u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Trgovac internetske trgovine čini sve kako bi osigurao zadovoljstvo korisnika i kupaca, ali ne može u potpunosti izbjeći njihovo nezadovoljstvo, koje se najčešće očituje u obliku pritužbe ili reklamacije.

U tim slučajevima korisnik ili kupac prosljeđuje pritužbu telefonski na broj 01 777 60 57 ili na adresu e-pošte [email protected]. U skladu sa zakonskim normama trgovac ne priznaje nijednog pružatelja izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova kao nadležnog za rješavanje potrošačkog spora koji potrošač može pokrenuti u skladu sa Zakonom o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova.

21. IZMJENE OPĆIH UVJETA POSLOVANJA

U slučaju izmjena propisa koji reguliraju rad internetskih trgovina, zaštitu podataka i druga područja koja su povezana s radom internetske trgovine trgovca te u slučaju promjena vlastite poslovne politike trgovac može izmijeniti i/ili dopuniti Opće uvjete poslovanja s čime će svaki put upoznati korisnike i kupce na odgovarajući način. Svaka promjena ili dopuna Općih uvjeta stupa na snagu i primjenjuje se istekom osmodnevnog razdoblja od objave izmjena i/ili dopuna. Ako su izmjene i/ili dopune Općih uvjeta nužne zbog usklađivanja s propisima, iznimno te izmjene i/ili dopune mogu stupiti na snagu i ući u primjenu u kraćem roku.

Korisnik ili kupac koji se ne slaže s izmjenama i/ili dopunama ovih Općih uvjeta mora u roku od 8 dana od objave obavijesti o izmjeni i/ili dopuni Općih uvjeta poslovanja opozvati svoju suglasnost s Općim uvjetima poslovanja, u suprotnom, nakon isteka tog razdoblja smatra se, i suprotan dokaz nije dopušten, da korisnik prihvaća izmjene i/ili dopune Općih uvjeta. Opoziv suglasnosti vrši se na način da korisnik pismenom izjavom obavijesti trgovca o opozivu.

Trebate pomoć?

Ako imate bilo kakvih problema, obratite nam se.

Naručivanje telefonom
01 777 60 57
icon-box-image

Kvalitetni proizvodi

Pažljivo izabrani proizvodi samo za Vas i Vaše najbliže.

icon-box-image

Bezbjedno plaćanje

Bezbjedno plaćanje online putem kartica ili po pouzeću.

icon-box-image

Brza dostava

Brza, laka i sigurna dostava skroz do Vašeg kućnog praga.

icon-box-image

Uvijek tu za Vas

Obavljamo cijeli proces, Vaše je samo da poručite.

ŽELIŠ 10% POPUSTA NA BILO KOJI PROIZVOD? 😍

NEMOJ PROPUSTITI NAŠU RASPRODAJU! ✨

 • BRZO SE PRIJAVI! ✉️🎁

Slažem se da eTrgovinica koristi moje osobne podatke iz ovog obrasca za izravni email marketing. Podaci će se obrađivati ​​u skladu s važećim zakonodavstvom koje uređuje područje zaštite osobnih podataka. Svoj pristanak možete povući u bilo kojem trenutku.